Hanneke Schuiling directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen bij BZ

Drs. J.W. (Hanneke) Schuiling wordt directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 augustus.

Hanneke Schuiling is sinds 2013 directeur-generaal Rijksbegroting bij het ministerie van Financiën. Van 2007 tot 2013 vervulde ze de functie van hoofddirecteur Financiën en Control bij het ministerie van Defensie. Daarvoor was zij onder andere directeur Uitvoeringsbeleid bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en directeur Koninkrijksrelaties bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Hanneke Schuiling studeerde Algemene Economie aan de Universiteit van Amsterdam en volgde de postdoctorale beroepsopleiding Financieel Economisch Beleidsmedewerker (BOFEB) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.