Start Trustfund voor Wederopbouw Sint-Maarten

Staatssecretaris Knops tekent maandag 16 april namens het kabinet in Washington de overeenkomst met de Wereldbank voor de oprichting en het beheer van het Trustfund voor de Nederlandse bijdrage aan de wederopbouw van Sint-Maarten. Staatssecretaris Knops: 'Ik ben blij dat we van start kunnen met de volgende fase. We startten de eerste noodhulp direct na de orkaan. Vervolgens initieerde en ondersteunde Nederland early recovery projecten, die inwoners van Sint Maarten helpen het 'normale' leven zoveel als mogelijk weer op te pakken. En nu vervolgen we met het operationeel worden van het Trustfund de zo noodzakelijke wederopbouw van Sint Maarten. Zo kan de vitale infrastructuur worden hersteld en de weerbaarheid van het land tegen (natuur)rampen worden vergroot.'

1e tranche opengesteld

Nederland stelt € 470 mln voor het Trustfund beschikbaar. Dit gebeurt niet in 1 keer, maar in tranches. De vrijgave van middelen is gekoppeld aan programma’s en projecten. De 1e tranche van € 112 miljoen komt nu vrij voor financiering van urgente projecten en programma’s gebaseerd op het National Recovery and Resilience Plan (NNRP) van Sint-Maarten. Al eerder is begonnen met het repareren van huizen voor de meest kwetsbaren. Nu wordt ook verder gewerkt aan het ruimen van puin en het orkaanbestendiger maken van de vitale infrastructuur, zoals de water- en elektriciteitsvoorziening. Ook is er een trainings- en ondersteuningsprogramma voor werknemers in de sociaal economisch belangrijke en zwaar getroffen toerisme-industrie van Sint Maarten. Werknemers die de 'hospitality training' volgen, werken aan niet alleen aan de kwaliteit van de sector, maar ook aan hun eigen positie op de arbeidsmarkt. Daarnaast ontvangen zij maandelijks een financiële vergoeding.

Gezamenlijke stuurgroep

Met de overeenkomst voor de oprichting en het beheer van het Trustfund, wordt door de Wereldbank ook een stuurgroep ingesteld. Deze stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van Sint-Maarten, Nederland en de Wereldbank. Namens Nederland neemt Frans Weekers in deze stuurgroep plaats. De stuurgroep beoordeelt de ingediende programma’s en projecten voor de Wederopbouw van Sint-Maarten op noodzaak, de bijdrage aan een duurzaam positief effect op de weerbaarheid van Sint-Maarten en neemt besluiten over de financiering vanuit het Trustfund. Ook zal de stuurgroep sturen op het Wederopbouw-programma voor het komende half jaar, de aanbestedingsstrategie voor de uitvoering van projecten en zal zij de uitvoering van lopende programma’s monitoren.

Duurzame en orkaanbestendige wederopbouw

Staatssecretaris Knops: 'Het geld van het Trustfund is bedoeld voor duurzame en orkaanbestendige wederopbouw. Het is primair aan Sint-Maarten om nu voorstellen voor programma’s en projecten aan de stuurgroep te doen, gebaseerd op hun National Recovery and Resillience Plan.' Om de uitvoering te versterken krijgt deze vorm langs 3 sporen: zowel Sint Maarten, internationale organisaties als non-gouvernementele organisaties kunnen, onder voorwaarden, rechtstreeks toegang tot de middelen uit het Trustfund krijgen. Daarnaast kan Nederland directe steun geven en kan Wereldbank zelf projecten uitvoeren. Het National Recovery and Resillience Plan van Sint-Maarten vormt de basis van de uitvoering van het Trustfund.