Meldplicht voor overnames in Nederlandse telecomsector

Partijen die Nederlandse telecomvoorzieningen willen overnemen, moeten dit vooraf melden aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het gaat hierbij om het verkrijgen van invloed op bedrijven van vitaal belang zoals aanbieders van telefonie, internet of datacenters. Dit staat in het Wetsvoorstel Ongewenste zeggenschap telecommunicatie dat staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) vandaag heeft gestuurd naar de Raad van State.

Naar aanleiding van de meldingen kunnen overnames in deze sector worden verboden of teruggedraaid als nationale veiligheid of openbare orde in gevaar kunnen komen. Bijvoorbeeld als de dienstverlening onbetrouwbaar wordt of uitval van voorzieningen dreigt.

Staatssecretaris Keijzer: 'Als internet, dataverkeer en telefonie niet goed werken, raakt het openbare leven ontwricht. Consumenten en ondernemers leiden bovendien economische schade. Nederland heeft veel profijt van een open economie. Maar het kabinet wil verhinderen dat onbetrouwbare, niet-transparante of criminele bedrijven aan onze nationale veiligheid komen. Daarom bescherm ik deze vitale sector en voer een meldplicht in. Dit is een vorm van actieve goedkeuring van belangrijke overnames die ook in het Regeerakkoord is afgesproken.'

De telecomsector omvat in het wetsvoorstel niet alleen aanbieders van mobiele-, vaste telefonie en internet. Ook bedrijven die vitale voorzieningen aanbieden zoals internetknooppunten, datacentra, hosting- en certificeringdiensten vallen hier onder, omdat ze van belang zijn voor continuïteit, betrouwbaarheid en veiligheid van de dienstverlening en de infrastructuur in Nederland. In Europa is wettelijk vastgelegd dat ingrijpen bij overnames door de overheid alleen toegestaan is bij redenen van dwingend algemeen belang, bijvoorbeeld als de nationale veiligheid of openbare orde in het geding is.

Het kabinet verwacht de Wet na de zomer van 2018 in te dienen voor behandeling in de Tweede Kamer.

Kabinet: aanpak per vitale bedrijfssector

De continuïteit en bescherming voor sectoren van vitaal belang is in Nederland onderdeel van verschillende wetten. Zo mogen beheerders van elektriciteits-, gas en drinkwaternetten alleen in publiek eigendom zijn. In andere sectoren zoals telecom is nu door regulering goede dienstverlening en voldoende concurrentie door private bedrijven georganiseerd. Het kabinet onderzoekt op dit moment of de bescherming van de vitale sectoren voldoende is. Deze analyse vanuit het ministerie van JenV is dit jaar gereed.

Het ministerie van EZK bekijkt naast de vitale sectoren ook de continuïteit in andere, niet-vitale bedrijfstakken nader. Zo werkt EZK aan het moderniseren van de Universele Postdienst (UPD), die het betaalbaar en tijdig verzenden van poststukken regelt. Het ministerie van EZK is bij de eerste volgende wijziging van de wetgeving voornemens om eisen stellen aan de vestigingsplaats van de rechtspersoon, de locatie van het hoofdkantoor en voldoende investeringen in de postdienstverlening.