Benoeming secretaris-generaal bij LNV

Drs. J.C. (Jan-Kees) Goet wordt secretaris-generaal bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 15 juni 2018.

Jan-Kees Goet is sinds 2014 directeur-generaal Migratie bij het ministerie van Veiligheid en Justitie (nu Justitie en Veiligheid). Daarvoor vervulde hij de functie van bestuursvoorzitter bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Eerder werkte hij onder andere als plaatsvervangend en waarnemend hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, als directeur Politie en als directeur Veiligheid, Informatiebeleid en Projecten bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Jan-Kees Goet is afkomstig uit een boerengezin en studeerde Onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit in Leiden.

De benoeming van Jan-Kees Goet is tot stand gekomen op basis van de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.