Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) en Nederland bereiken akkoord over Zetelverdrag

Het EMA en Nederland hebben de laatste hand gelegd aan de tekst van een Zetelverdrag waarin wordt beschreven hoe het Agentschap, zijn organen en zijn werknemers door de Nederlandse regering zullen worden behandeld zodra zij in Nederland beginnen te werken.

Op vrijdag 13 april heeft de Ministerraad ingestemd met de ondertekening van het document.

Dit is een belangrijke stap in de verhuizing van het EMA van Londen naar Amsterdam als gevolg van de Brexit.

Het verdrag zorgt ervoor dat de organisatie in Nederland goed en onafhankelijk kan functioneren.

Inhoudelijk is het Zetelverdrag vergelijkbaar met overeenkomsten die gelden voor andere EU-agentschappen die in Nederland zijn gevestigd, zoals Eurojust, Europol en het Galileo-referentiecentrum

Het zetelverdrag treedt in werking zodra het is ondertekend door zowel het EMA als Nederland. De ondertekening zal plaatsvinden wanneer het wetgevingsproces over de verhuizing van het EMA door de Europese Raad, het Europese Parlement en de Europese Commissie is afgerond.

Om het EMA in staat te stellen zich voor te bereiden op een soepele overgang van het werk van zijn wetenschappelijke comit├ęs en afgevaardigden, hopen de Nederlandse regering en het EMA dat de overeenkomst zo snel mogelijk kan worden ondertekend.

Aangezien deze overgang moet worden ondersteund door EMA-medewerkers in Nederland, zorgt een tijdige ondertekening van het verdrag ervoor dat het EMA-personeel en hun kinderen zich in Nederland kunnen vestigen.

Nederland en EMA zijn verheugd dat zij de onderhandelingen over deze overeenkomst eerder hebben afgerond dan verwacht.