Extra geld voor 12 nieuwe open en online onderwijs projecten

De 4e ronde in de OCW-stimuleringsregeling voor Open en Online Hoger Onderwijs heeft 12 bijzondere, nieuwe en innovatieve projecten opgeleverd. Gezamenlijk mogen deze projecten in totaal  1.100.000 euro verdelen om hun activiteiten naar een nog hoger plan te tillen. Dat hebben samenwerkingsorganisatie SURF en OCW vandaag bekendgemaakt.

De stimuleringsregeling is bedoeld voor docenten die hun onderwijs willen verbeteren met behulp van digitale innovatie. Vaak komen docenten door een hoge werkdruk nauwelijks toe aan het innoveren van hun onderwijs. De regeling geeft ze de mogelijkheid om tijd vrij te maken voor deze innovatie. Het bestuur van de onderwijsinstelling matcht de bijdrage van het Rijk voor tenminste 50%.

In eerdere jaren konden onderwijsinstellingen subsidieaanvragen indienen onder één noemer: open en online onderwijs. Dit jaar konden ze dat voor 2 pijlers, namelijk: online onderwijs en open leermaterialen. Het gebruik van peer feedback (studenten die elkaars werk beoordelen) in online onderwijs staat dit jaar centraal in de projecten met betrekking tot online onderwijs.

De stimuleringsregeling bestaat sinds 2014 en werd afgelopen jaar aangepast, omdat het Rijk meer ruimte wil geven voor het delen, hergebruiken van open leermateriaal. Dit gebeurt door samenwerking tussen meerdere instellingen in zogenoemde vakcommunity’s. Een mooi voorbeeld van zo’n samenwerking is het project 'Samen hbo Verpleegkunde'. 5 opleidingsinstituten startten een platform, ontwikkelden een kwaliteitsmodel voor open leermaterialen en stimuleerden de community om leermaterialen open te delen en hergebruiken. Dit project ontvangt nu subsidie om uit te breiden tot de 17 opleidingsinstituten die verpleegkunde aanbieden.   

Een voorbeeld van een online onderwijs project is PleitVRij van de Rijksuniversiteit Groningen en de VU. Door het gebruik van virtual reality kunnen studenten in een virtuele, maar authentieke rechtszaal met elkaar oefenen in het pleiten, waarbij zij verschillende rollen vervullen die in een rechtszaal terugkomen. Tijdens het pleiten kunnen medestudenten in real time peer feedback geven.

SURF, de ICT samenwerkingsorganisatie voor onderwijs en onderzoek in Nederland, begeleidt de projecten, coördineert kennisuitwisseling en verspreiding van de projectresultaten. De Wetenschappelijk Technische Raad van SURF (WTR) beoordeelt de projectvoorstellen en adviseert de minister over toekenning en afwijzing. De minister heeft de adviezen van de WTR overgenomen.

Op de website van SURF staat een overzicht van alle 12 geselecteerde open en online hoger onderwijsprojecten.