Beëdiging leden TIB en nieuwe leden CTIVD

Vandaag heeft minister-president Rutte de leden van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) en de leden van de afdeling klachtbehandeling van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) beëdigd.

'Vandaag heb ik de nieuwe leden beëdigd van 2 belangrijke commissies die worden ingesteld in het kader van de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Ten 1e is er in de bestaande Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) een nieuwe afdeling klachtbehandeling opgericht. Deze afdeling onderzoekt en beoordeelt klachten en meldingen van mogelijke misstanden. Het oordeel van de commissie is bindend. Na een lange selectieprocedure zijn hiervoor een voorzitter en 3 leden aangesteld.

Ten 2e voorziet de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in de oprichting van een Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB). De 3 leden van deze commissie toetsen de rechtmatigheid van de toestemming die de ministers van Binnenlandse Zaken of Defensie geven voor het inzetten van bepaalde bijzondere bevoegdheden door de AIVD of MIVD. Het oordeel van deze commissie is eveneens bindend. Deze procedure is in de nieuwe veiligheidswet opgenomen als een belangrijke extra waarborg.’