Benoeming nieuw lid Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

Prof. dr. A.N. (André) van der Zande wordt lid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voordracht van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. De benoeming geldt voor de periode van 1 juli 2018 tot 1 augustus 2020.

Van der Zande is momenteel directeur-Generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In het verleden bekleedde hij onder andere de functies van hoogleraar aan de Universiteit van Wageningen en secretaris-generaal van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid.