Benoeming lid College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten en College Aruba financieel toezicht

De termijn voor het College financieel toezicht (Cft) Curaçao en Sint Maarten en het Cft BES van het huidige lid namens Nederland, mevrouw Sybilla Dekker, loopt af op 1 juli 2018. Op 1 augustus 2018 loopt dit af voor het college Aruba financieel toezicht (CAft). De Rijksministerraad heeft er op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee ingestemd om de heer Henk Kamp voor te dragen als collegelid voor een periode van 3 jaar. Op 13 april 2018 heeft de ministerraad al ingestemd met de benoeming van Kamp als lid van het Cft-BES.

De heer Kamp was achtereenvolgens minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (2002-2003), van Defensie (2002-2007), van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2010-2012) en van Economische Zaken (2012-2017). Hij heeft van 1 januari 2009 tot oktober 2010 als commissaris gediend voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Momenteel is hij werkzaam als voorzitter van Actiz, de werkgeversorganisatie van verpleeghuiszorg en wijkverpleging. Beide functies zal hij combineren.