Nederland, België en Duitsland bundelen bestuurlijke kracht tegen criminelen

Nederland, België en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen gaan hun bestuurlijke aanpak tegen grensoverschrijdende criminaliteit bundelen. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft vandaag een intentieverklaring ondertekend met zijn Belgische collega minister Jambon van Binnenlandse Zaken en Veiligheid en de Duitse minister Reul van Binnenlandse Zaken in Noordrijn-Westfalen voor het opzetten van een Euregionaal Ontwikkel- en Expertisecentrum in Maastricht.

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid met zijn Belgische collega minister Jambon van Binnenlandse Zaken en Veiligheid en de Duitse minister Reul van Binnenlandse Zaken in Noordrijn-Westfalen
©Ministerie van Justitie en Veiligheid
Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid schudt de hand met zijn Belgische collega minister Jambon van Binnenlandse Zaken en Veiligheid en de Duitse minister Reul van Binnenlandse Zaken in Noordrijn-Westfalen

Het doel is volgens minister Grapperhaus in de eerste plaats om burgemeesters in de grensstreek 'Euregio Maas-Rijn' door snellere deling van kennis en informatie meer mogelijkheden te geven gezamenlijk op te trekken tegen criminelen. Dit in aanvulling op de bestaande samenwerking van politie en het Openbaar Ministerie over de grens. De minister wees er tijdens de bijeenkomst in Maastricht op dat iedereen die in de grensregio werkt aan veiligheid weet dat criminaliteit niet stopt bij de grens.

Minister Grapperhaus

'Daarnaast gaat het Euregionaal Ontwikkel- en Expertisecentrum helpen voorkomen dat criminelen voor wie het in het ene land te heet onder de voeten is geworden, in het andere land hun criminele activiteiten ongestoord kunnen voortzetten. In Nederland kan een burgemeester bijvoorbeeld een vergunning weigeren als het vermoeden bestaat dat iemand deze vergunning gaat gebruiken voor criminele activiteiten, zoals het witwassen van geld. In onze buurlanden bestaat deze mogelijkheid (nog) niet, en bovendien kunnen burgemeesters dit soort informatie nog niet delen met burgemeesters over de grens. Het centrum gaat helpen hier verandering in te brengen.' 'Daarnaast gaat het Euregionaal Ontwikkel- en Expertisecentrum helpen voorkomen dat criminelen voor wie het in het ene land te heet onder de voeten is geworden, in het andere land hun criminele activiteiten ongestoord kunnen voortzetten. In Nederland kan een burgemeester bijvoorbeeld een vergunning weigeren als het vermoeden bestaat dat iemand deze vergunning gaat gebruiken voor criminele activiteiten, zoals het witwassen van geld. In onze buurlanden bestaat deze mogelijkheid (nog) niet, en bovendien kunnen burgemeesters dit soort informatie nog niet delen met burgemeesters over de grens. Het centrum gaat helpen hier verandering in te brengen.'

De intentieverklaring zal snellere en betere bestuurlijke samenwerking voor de Euregio mogelijk te maken. Maar het is ook de bedoeling dat het Ontwikkel- en Expertisecentrum beschikbaar komt te staan voor grensoverschrijdende zaken die buiten de Euregio Maas-Rijn spelen. 

Lees de toespraak van minister Grapperhaus bij presentatie van pilot Euregionaal Ontwikkel- en Expertisecentrum.