Benoeming commissaris van de Koning Overijssel

De heer ir. A.P. (Andries) Heidema wordt commissaris van de Koning in de provincie Overijssel. De ministerraad heeft ingestemd met deze voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 11 juli 2018.

De heer Heidema is 56 jaar en lid van de ChristenUnie. Hij is op dit moment burgemeester van Deventer.

De heer Heidema volgt mevrouw drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten (CDA) op. Op dit moment is de heer mr. B. Staal (D66) waarnemend commissaris van de Koning in de provincie Overijssel.