SDG fonds voor publiek-private samenwerking gelanceerd

Minister Sigrid Kaag heeft vanmiddag het officiële startschot gegeven voor de Sustainable Development Goals Partnerschapfaciliteit (SDGP). In dit partnerschap werken overheden, ondernemingen, ngo’s of kennisinstellingen samen, om in ontwikkelingslanden te komen tot een duurzame wijze van voedselproductie en -private sector ontwikkeling.

‘Het bevorderen van beter werk en inkomen, groei van de landbouwsector en duurzaam ondernemen zijn essentieel om stappen vooruit te zetten om de SDG's te behalen. Dat lukt alleen als overheden, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld de handen ineen slaan. En deze vorm van publiek-private-partnerschap stimuleert die gecombineerde aanpak op efficiënte wijze,’ aldus de minister.

Win-winsituatie: extra inkomsten en voedselzekerheid

De SDGP wordt gevuld met 70 miljoen euro, de helft daarvan wordt eind dit jaar beschikbaar gesteld, de andere helft in 2019. Het partnerschap is de opvolger van de Faciliteit Duurzaam Ondernemerschap en Voedselzekerheid (FDOV). Dat realiseerde in een reeks ontwikkelingslanden -met name Ethiopië en Kenia- meer dan vijftig projecten die de leefomstandigheden van heel veel mensen hebben verbeterd. De SDGP draagt maximaal 50% bij aan de financiering van een project. Van indieners -een combinatie van een overheidsinstantie, bedrijf en ngo of kennisinstellingen- wordt gevraagd dat ze minstens de andere helft voor hun rekening nemen. Het maximale bedrag dat door het ministerie beschikbaar wordt gesteld ligt op drie miljoen euro per project.

Het FDOV heeft aangetoond met succes projecten van de grond te kunnen tillen. Zoals het kweken van krekels voor consumptie door boeren in Kenia en Uganda, dat onder meer gezonde voeding en extra inkomsten oplevert. Ander voorbeeld is het verbouwen van aardappelen in Vietnam. Dat gebeurt buiten het rijstseizoen, wat eveneens leidt tot extra inkomsten en meer voedselzekerheid. Een win-winsituatie dus.

SDG's zowel oplossing als verdienmodel

Nog meer dan tot nu toe zullen plannen worden beoordeeld op grotere betrokkenheid van een lokale partner, betrokkenheid van het MKB, een goede genderbalans, plus de thema’s werk, inkomen en duurzaamheid. Daarmee wordt concreet invulling gegeven aan SDG 2 (einde aan honger), SDG 8 (fatsoenlijke banen en economische groei) en SDG 17 (partnerschappen voor het behalen van de doelen). Overwogen wordt om het SDGP op termijn ook open te stellen voor andere sectoren. ‘Het aantrekkelijke van de SDG's is dat ze zowel een duurzame oplossing voor grote maatschappelijke vraagstukken bieden als een verdienmodel kunnen zijn. De belangstelling van het bedrijfsleven is dan ook groot en zeer bemoedigend,’ aldus minister Kaag.