Benoeming directeur-generaal RIVM bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Prof. dr. ir. J. (Hans) Brug wordt directeur-generaal voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 10 september 2018.

Hans Brug is op dit moment decaan van de faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen bij de Universiteit van Amsterdam. Daarvoor was hij decaan en lid van de raad van bestuur van VU Medisch Centrum. Eerder vervulde hij de functie van directeur bij het EMGO Institute for Health and Care Research in Amsterdam.

Hans Brug behaalde een M.Sc. in Human Nutrition aan Wageningen UR en een Ph.D. in Health Sciences aan Maastricht University.

De benoeming is tot stand gekomen op basis van de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.