Benoeming lid raad van bestuur UWV

De heer G.B.F. (Guus) van Weelden treedt toe tot de raad van bestuur van UWV. Dat heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeld in de ministerraad. De benoeming gaat in per 1 september 2018.

Fred Paling is 1 januari 2018 voorzitter van de raad van bestuur geworden. Van Weelden volgt hem op als lid. Momenteel is Van Weelden voorzitter van de raad van bestuur van GGz Breburg in Tilburg. Eerder vervulde hij andere bestuursfuncties in met name de zorg.

Van Weelden studeerde bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Delft en strategisch management in de gezondheidszorg aan de Tilburg University.