Verzekerdeninvloed wettelijk vastgelegd

Verzekerden krijgen de mogelijkheid om hun meningen en wensen kenbaar te maken over het zorginkoop- en het klantcommunicatiebeleid van zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars moeten hiervoor een schriftelijke inspraakregeling vastleggen en een representatieve, deskundige en onafhankelijke verzekerdenvertegenwoordiging organiseren. De vertegenwoordiging moet het eens zijn met de inspraakregeling en krijgt bovendien adviesrecht over het zorginkoopbeleid van de zorgverzekeraar. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Bruins voor Medische Zorg dat dit regelt. Hoe de inspraakregeling er in de praktijk uit moet zien kunnen zorgverzekeraars en de verzekerdenvertegenwoordiging onderling bepalen.

Minister Bruins: ‘Bestuurders van zorgverzekeraars zijn en blijven eindverantwoordelijk voor het maken van goed beleid voor hun verzekerden. Maar dit beleid wordt sterker als verzekerden hierover kunnen meepraten. Het zorgt bovendien voor meer draagvlak voor wat de zorgverzekeraars voor hun verzekerden doen. Dit is goed nieuws voor verzekerden en verzekeraars. De effecten van het wetsvoorstel zal ik binnen drie jaar evalueren.’

Meepraten maar niet beslissen

In de voorbereiding van het wetsvoorstel heeft een uitgebreide consultatie plaatsgevonden, waaronder internetconsultatie, en is advies gevraagd aan DNB en voormalig iBMG over hoe de verzekerdeninvloed het beste kan worden geregeld. Hieruit kwam naar voren dat meepraten met de verzekeraar belangrijk is, maar dat er geen behoefte bestaat om zelf beslissingen te kunnen nemen. Oftewel: zeggenschap moet bij het bestuur blijven. Het bestuur is immers eindverantwoordelijk.