Internetconsultatie invoering persoonsregisters (Arbobesluit)

De conceptregeling tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met invoering persoonsregisters is op internet gepubliceerd.

In het Arbeidsomstandighedenbesluit wordt voor bepaalde typen beroepsbeoefenaren de verplichting ingevoerd om door de Minister van SZW te zijn geregistreerd in een persoonsregister. De uitoefening van de betreffende beroepen is slechts toegestaan indien de beroepsbeoefenaar in het bezit is van een geldig registratiebewijs.

De voorgestelde registratieverplichting heeft betrekking op kraanmachinisten, vuurwerkdeskundigen, duikerartsen, personen die werken met explosieve stoffen (schietmeesters, springmeesters en personen die werken bij opsporingsbedrijven) en gasdeskundigen tankschepen.

U  bent van harte uitgenodigd via www.internetconsultatie.nl uw reactie op het concept-wetsvoorstel te geven. De einddatum van de consultatie is 9 juli 2018.

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangegeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen worden gemaakt.