Joustra benoemd tot voorzitter raad van toezicht NPO

Tjibbe Joustra is per koninklijk besluit benoemd tot  voorzitter van de raad van toezicht van de stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Hij volgt hiermee Bruno Bruins op, die minister is geworden.

Joustra is bij de Koning voorgedragen door minister Slob (media), op zwaarwegend advies van een onafhankelijke benoemingsadviescommissie.

Joustra is tevens voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Eerder gaf de hij leiding aan het UWV, was hij Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en secretaris-generaal bij het ministerie van Landbouw.

De benoeming van Joustra heeft plaatsgevonden volgens de recent herziende benoemingsregels in de Mediawet 2008. De werving en selectie is in de wet geheel buiten de minister belegd. De minister kan alleen afwijken van het advies van de benoemingsadviescommissie wanneer er zwaarwegende belangen spelen.  Geen van deze gronden doet zich voor.

Sinds Bruins in oktober de functie van voorzitter neerlegde, is er een waarnemend voorzitter geweest.