Rapport commissie WODC III gepresenteerd

Commissie WODC III heeft vandaag, onder voorzitterschap van prof. dr. mr. E. Verhulp, de resultaten van haar onderzoek naar de afhandeling van een klacht over een vermoedelijke misstand bij het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) overhandigd aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. De minister schrijft in zijn brief aan de Tweede Kamer dat hij met de aanbevelingen uit het rapport aan de slag gaat.

De commissie doet concrete aanbevelingen over hoe meldingen over vermoedelijke misstanden beter opgepakt kunnen worden, zonder dat de melder die ter goeder trouw is daarvan nadelige gevolgen zal ondervinden. ,,Het rapport van de commissie toont aan dat inschattingsfouten zijn gemaakt. Ik vind het belangrijk we daar lering uit trekken en zal daar op inzetten. Ik acht een veilige werkomgeving voor een ieder van belang,’’ aldus minister Grapperhaus.

WODC III is het eerste onderzoek in een reeks van drie. Later volgen de twee andere commissies:

  • WODC Commissie I over de deugdelijkheid van drugsonderzoeken uit 2013 en 2014. Hier wordt onderzocht of er sprake is geweest van onbehoorlijke beïnvloeding die de onafhankelijkheid van de onderzoekers heeft aangetast en of de rapporten voldoen aan de standaarden voor beleidsonderzoek die destijds golden.

  • WODC Commissie II over de invulling van de relatie tussen het WODC en beleidsafdelingen van het ministerie na inwerkingtreding van het Protocol WODC in 2016 en de positionering van het WODC ten opzichte van het ministerie in vergelijking met andere  publieke kennisorganisaties.