Benoeming leden Kiesraad

De heer ir. R. (Ronald) Prins en mevr. H.E. (Hestia) Reukema-Gevers worden lid van de Kiesraad. De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten hen voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in per 1 oktober 2018.

De heer Prins en mevrouw Reukema-Gevers volgen de huidige Kiesraadleden mevrouw Blokdijk-Hauwert (thans vice-voorzitter van de Kiesraad) en de heer Stoker op. Zij nemen afscheid vanwege het verstrijken van de maximale zittingsduur.

Ronald Prins (1969) is mede-oprichter van en tot 2017 non-executive board member bij cybersecurity-bedrijf Fox-IT. Hij is lid van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en buitengewoon raadslid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Hestia Reukema-Gevers (1960) is directeur Dienstverlening bij de gemeente Rotterdam, waar ze verantwoordelijk is voor Gebieden, Verkiezingen, Participatie en Stadsarchief.