Benoeming ministers van Staat

De ministerraad heeft besloten mevrouw S.M. (Sybilla) Dekker, mevrouw mr. W. (Winnie) Sorgdrager en de heer mr. J.G. (Jaap) De Hoop Scheffer voor te dragen voor benoeming tot minister van Staat.

Mevrouw Dekker was minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in het kabinet Balkenende-II. Daarna was zij lid van het College Financieel Toezicht. Voor haar ministerschap was zij onder meer algemeen directeur van de Algemene Werkgeversvereniging (AWVN), directeur van het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB) en vervulde zij diverse functies bij het ministerie van Landbouw en Visserij.

Mevrouw Sorgdrager was minister van Justitie in het kabinet Kok-I. Daarna was zij onder meer lid van de Eerste Kamer, voorzitter van de Raad voor Cultuur en lid van de Raad van State. Voor haar ministerschap was zij onder meer officier van justitie, advocaat-generaal en procureur-generaal bij het Gerechtshof Arnhem en procureur-generaal bij het Gerechtshof ’s Gravenhage.

De heer De Hoop Scheffer was minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Balkenende-I en deels in het kabinet Balkenende-II. Daarna werd hij secretaris-generaal bij de NAVO en bijzonder hoogleraar internationale politiek en diplomatieke praktijk aan de Universiteit Leiden. Voor zijn ministerschap was hij onder meer lid, en later ook voorzitter van de CDA-fractie in de Tweede Kamer.  

Minister van Staat is een eretitel die in uitzonderlijke gevallen wordt toegekend. De huidige ministers van Staat zijn de heren Korthals Altes, Van Kemenade, Kok, Van den Broek en Tjeenk Willink.