Reactie minister-president Rutte na informele migratietop

In Brussel vond vandaag een informeel overleg plaats met Europese regeringsleiders over migratie. Lees hieronder de reactie van minister-president Rutte na afloop.

'Nog steeds verlaten grote groepen mensen hun land op zoek naar een betere toekomst of op de vlucht voor geweld. Migratie is en blijft een urgent probleem. Wij dragen als EU gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor een streng en rechtvaardig Europees migratiebeleid, ook met het oog op draagvlak voor echte vluchtelingen. Het is daarom van groot belang dat we een gemeenschappelijke aanpak in de EU overeenkomen. Ik ben gemotiveerd om daar een bijdrage aan te leveren en heb daarom deelgenomen aan een extra, informeel overleg met Europese regeringsleiders over migratie in Brussel.'

'Er bestaan verschillende ideeën voor de toekomst van het Europese asiel-en migratiebeleid. Het is duidelijk dat er niet één aanpak bestaat. Het gaat om de optelsom van een aanpak die binnen en buiten de grenzen van de EU resultaat opleveren. En, én, én dus. Dat betekent dat we moeten blijven werken aan de grondoorzaken van migratie, en mensen dus meer perspectief bieden in eigen land. We moeten ook blijven werken aan het tegengaan van mensensmokkel en mensenhandel, het versterken van de buitengrenzen en het bevorderen van terugkeer. Dat vergt nauwere samenwerking met landen in Afrika. En we moeten verder investeren in centra voor opvang en asielaanvraag in de regio, vergelijkbaar met de afspraken die we in 2016 met Turkije hebben gemaakt.'

'Nederland blijft zich bovendien inzetten voor een gezamenlijk Europees asiel en migratiesysteem. Het zal niet gemakkelijk zijn om hier een eensgezinde koers in te bepalen, maar het is wel van groot belang dat wij onze verantwoordelijkheid nemen. Voor de houdbaarheid en het draagvlak voor de opvang in onze eigen landen. Komende week is migratie een van de belangrijkste onderwerpen op de agenda van de Europese Raad.'