Minister Grapperhaus neemt rapport van Commissie-Koops in ontvangst

Professor Bert-Jaap Koops van de Universiteit van Tilburg heeft vanmorgen het rapport van de Commissie modernisering opsporingsonderzoek in het digitale tijdperk aan minister Grapperhaus aangeboden. De commissie heeft zich gebogen over een aantal vraagstukken die spelen in het nieuw voorgestelde Boek 2 van het Wetboek van Strafvordering (het opsporingsonderzoek). Dit was nodig met het oog op de toekomst van de opsporing in het digitale tijdperk. In de commissie zaten vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie, de politie, de bijzondere opsporingsdiensten, de rechtspraak, de advocatuur en de wetenschap.

Minister Grapperhaus ontvangt onderzoeksrapport 'Regulering van opsporingsbevoegdheden in een digitale omgeving'
©Ministerie van Justitie en Veiligheid

In het rapport Regulering van opsporingsbevoegdheden in een digitale omgeving analyseert de commissie de digitale ontwikkelingen die spelen in opsporingsonderzoeken. Het biedt een indrukwekkend overzicht van uitdagingen die de digitale samenleving met zich meebrengt voor de opsporing en de wetgeving.

Zo adviseert de commissie een gedifferentieerde normering (een zogeheten driedeling) bij de bevoegdheid tot het doen van onderzoek in smartphones en computers. Afhankelijk van de mate van inbreuk op de privacy van betrokkenen, zou dit onderzoek moeten worden gedaan door een opsporingsambtenaar onder toezicht van een officier van justitie of een rechter-commissaris. Het voorstel is in lijn met recente jurisprudentie van de Hoge Raad.

Ook concludeert de commissie dat het pakket van digitale bevoegdheden in het nieuwe wetboek, met wat aanpassingen, volstaat om de criminaliteit de komende jaren adequaat te kunnen bestrijden. Wel adviseert de commissie op een later moment nog eens naar de normering van de bevoegdheden te kijken. Dit met het oog op digitale ontwikkelingen in de toekomst. Verder geeft het rapport tal van gedetailleerde en bruikbare adviezen voor het wetgevingsproces.

Minister Grapperhaus is professor Koops zeer erkentelijk voor zijn inspanningen. Hij benadrukte het belang van het rapport voor de modernisering van het wetboek. Ook sprak Grapperhaus een woord van dank uit naar alle ketenpartners die hebben meegewerkt. De komende periode worden de aanbevelingen van het rapport bestudeerd en waar aangewezen uitgewerkt in wetgeving.