Nederland neemt eenmalige verantwoordelijkheid in oplossing NGO-schip Lifeline

Nederland neemt vanuit humanitaire overwegingen en als blijk van Europese solidariteit eenmalig verantwoordelijkheid voor maximaal 20 migranten van het NGO-schip Lifeline. Nederland gaat hiermee, samen met Benelux-partners België en Luxemburg, alsmede Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal en Ierland, in op een dringend verzoek van de Maltese regering. De Lifeline ligt al enkele dagen voor de Maltese kust, nadat het vorige week 224 migranten voor de kust van Libië oppikte.

Staatssecretaris Harbers:

“Mensensmokkel kan en mag niet lonen. Het kabinet is dan ook van mening dat met het overnemen van migranten die irregulier via smokkelnetwerken Europa trachten in te reizen een verkeerd signaal wordt afgeven. Tegelijkertijd kan het niet zo zijn dat er door de EU geen oplossing wordt gevonden nu andermaal een groep migranten zich langdurig in een zeer moeilijke situatie bevindt.”

Nederland neemt daarom verantwoordelijkheid voor maximaal twintig personen. Betrokkenen worden op Malta ontscheept en opgevangen. Nederland zal in overleg met Malta bezien of in hun plaats reeds door UNHCR erkende vluchtelingen van Malta kunnen worden overgenomen. De ontscheping en opvang van de Lifeline-migranten betreft nadrukkelijk een eenmalig gebaar en biedt geen structurele oplossing. Dit soort situaties moet in de toekomst worden voorkomen. Tijdens de Europese Raad van 28-29 juni staat migratie hoog op de agenda.

Nederland heeft kennis genomen van het voornemen van de Maltese overheid om een onderzoek te verrichten naar mogelijke schending van de regels door Lifeline. Wat Nederland betreft gaat het schip Lifeline aan de ketting, waarmee herhaling van deze ongewenste situatie met dit schip wordt voorkomen.

Het schip Lifeline is eigendom van de Duitse NGO Lifeline en valt niet onder Nederlandse vlaggenstaatverantwoordelijkheid. Het staat slechts als pleziervaartuig ingeschreven bij het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond.