Benoeming directeur-generaal Koninkrijksrelaties bij BZK

H.M. (Henk) Brons wordt directeur-generaal Koninkrijksrelaties bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in per 1 juli 2018.

Henk Brons was al kwartiermaker DG Koninkrijksrelaties sinds 5 april 2018. Die functie combineerde hij met het waarnemend directeurschap Koninkrijksrelaties en met zijn functie als vertegenwoordiger van Nederland in Aruba, CuraƧao en Sint Maarten. Deze taken zal hij neerleggen per 1 juli. Eerder was hij onder meer directeur-generaal van de Rijksvoorlichtingsdienst bij het ministerie van Algemene Zaken en directeur Voorlichting bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Henk Brons studeerde journalistiek in Utrecht en was als journalist werkzaam bij dagblad Het Vrije Volk.

De benoeming van Henk Brons is tot stand gekomen op basis van de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.