Benoeming voorzitter Huis voor de Klokkenluiders

De ministerraad heeft er mee ingestemd mr. W.B.M. (Wilbert) Tomesen te benoemen tot voorzitter van het Huis voor de Klokkenluiders. De benoeming gebeurt op voordracht van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie. De benoeming gaat in op 1 juli 2018.

Wilbert Tomesen is sinds 1 december 2011 bestuurder van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), sinds juni 2013 in de rol van vicevoorzitter. Daarvoor was hij hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket Zwolle en waarnemend hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket Almelo. Eerder was Tomesen onder meer fungerend hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket Den Haag en officier van justitie te Aruba.