Benoeming burgemeester Amsterdam

Mevrouw drs. F. (Femke) Halsema wordt de nieuwe burgemeester van Amsterdam. De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten haar voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 12 juli 2018.

Mevrouw Halsema (52 jaar) is lid van GroenLinks. Voor die partij was zij van 1998 tot en met 2011 lid van de Tweede Kamer. Van 2002 tot en met 2011 was zij fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie en politiek leider van GroenLinks.

Mevrouw Halsema volgt de vorig jaar overleden burgemeester van Amsterdam de heer mr. E.E. van der Laan (PvdA) op.

Femke Halsema.
Femke Halsema.