Vertrouwen in samenwerkingsovereenkomst Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen

Staatssecretaris Mark Harbers en de gemeentelijke delegatie hebben donderdag opnieuw gesproken over de realisatie van Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV). Het uitgangspunt van het Kabinet en van gemeenten is dat vreemdelingen zonder recht op verblijf worden begeleid naar een duurzame oplossing en gedurende dit traject opvang hebben. Het helpt daarbij dat gemeenten en Rijk op een gezamenlijke en eenduidige manier handelen. 

Tijdens de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie van 26 september staat dit onderwerp opnieuw op de agenda. Zowel de gemeentelijke vertegenwoordigers als het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben vertrouwen dat in de periode in aanloop naar de Landelijke Regietafel Migratie tot een samenwerkingsovereenkomst kan worden gekomen over de ontwikkeling van de LVV’s.