Adviesrecht voor gemeenten bij schuldenbewind

Gemeenten kunnen straks rechters adviseren over de vraag of iemand met problematische schulden hulp moet krijgen van een beschermingsbewindvoerder (ook wel schuldenbewind genoemd). Nu zijn gemeenten vaak niet op de hoogte als de rechter wordt verzocht om schuldenbewind in te stellen, terwijl ze wél verantwoordelijk zijn voor de juiste ondersteuning van mensen die schulden hebben. Om dit op te lossen, krijgen gemeenten een adviesrecht, als er schuldenbewind wordt aangevraagd. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) waarop via internetconsultatie kan worden gereageerd.
 

De maatregel vloeit voort uit het regeerakkoord. Het is onderdeel van het Actieplan Brede Schuldenaanpak dat onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd. Doel is om mensen met schulden beter te helpen en het aantal mensen met problematische schulden terug te dringen.

Fotograaf Joep van Rheenen

Minister Dekker:

‘Het is belangrijk dat mensen met schulden de meest adequate hulp krijgen. Dit wetsvoorstel draagt bij aan de samenwerking tussen betrokken instanties.’
 

 

Eén van de manieren om mensen te steunen die financieel in zwaar weer zitten, is de benoeming van een beschermingsbewindvoerder door de rechter. Deze bewindvoerder beslist over geldzaken van de betrokkene. Hij moet zorgen voor een stabiele situatie en betaalt de rekeningen van huur, gas, water en licht. Verder is het de taak van de beschermingsbewindvoerder om deze mensen naar schuldhulpverlening te leiden, dan wel naar een schuldsaneringstraject.
 
Op dit moment buigt de rechter zich uitsluitend over de vraag of een beschermingsbewindvoerder moet worden aangesteld. Hij kan daarbij onvoldoende afwegen of een minder ingrijpende vorm van ondersteuning beter aansluit bij de situatie van de betrokkene. Door gemeenten voortaan op de hoogte te stellen van verzoeken aan de rechter om schuldenbewind in te stellen, kunnen zij de rechter hierover adviseren. De rechter kan zo ook minder ingrijpende vormen van ondersteuning in zijn afweging betrekken. Een en ander moet leiden tot de beste ondersteuning voor mensen met problematische schulden.

Belangstellenden kunnen reageren via https://www.internetconsultatie.nl/adviesrecht