Benoeming directeur-generaal Politie, Straffen en Beschermen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid

Mr. W.F. (Wim) Saris wordt directeur-generaal Politie, Straffen en Beschermen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 15 augustus 2018.

Wim Saris is sinds september 2016 al waarnemend directeur-generaal Politie. Daarvoor was hij directeur Middelen bij het DG Politie, en bij de AIVD was hij directeur Strategie en Beleid en hoofd Eenheid Dienstencentrum. Eerder vervulde hij diverse managementfuncties binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en bij de Koninklijke Landmacht.

Wim Saris studeerde Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Verder heeft hij de Master of Public Administration (MPA) gevolgd aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.

De benoeming is tot stand gekomen op basis van de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.