Kabinet investeert in infrastructuur en armoedebestrijding Caribisch Nederland

Het kabinet heeft een bedrag van 30 miljoen euro beschikbaar gesteld om te investeren in Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Het kabinet legt de prioriteit bij het verbeteren van het economisch perspectief in Caribisch Nederland onder meer door het versterken van de infrastructuur en het terugdringen van armoede. Dit schrijft minister Schouten mede namens minister Ollongren en staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan de Tweede Kamer. 

In het regeerakkoord is afgesproken te investeren in het versterken van de regio’s. Daarbij zijn er zes bepaald: Caribisch Nederland is één van deze regio’s. Het kabinet heeft besloten dat voor de volgende projecten in totaal 30 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld: 

  • Het opbouwen en vernieuwen van de haven op Saba;
  • Het ontwikkelen van de landbouwsector op Saba; 
  • Bijdrage aan duurzame brandstofvoorziening op Bonaire; 
  • Het stimuleren van de sociale woningbouw op Bonaire; 
  • Het ontwikkelen van plannen voor de landbouwontwikkeling, en het verbeteren van het slachthuis op Bonaire; 
  • Het ontwikkelen van plannen en het stimuleren van arbeidsbemiddeling door middel van een job center op Bonaire;
  • Het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt; 
  • Het aanpakken van de erosieproblematiek op Sint Eustatius. 

Deze investeringen worden gedaan op het moment dat er sprake is van goed bestuur en een gezond financieel beheer. Staatssecretaris Knops is met het bestuurscollege van Bonaire in gesprek over de benodigde verbeteringen en de wijze waarop hij hen hierbij kan ondersteunen. De staatssecretaris wil met het openbaar lichaam Bonaire tot een bestuursakkoord komen waarin prioritaire thema’s worden behandeld en waarin concrete invulling aan goed bestuur wordt gegeven. De middelen voor de projecten voor Bonaire zullen worden ingezet zodra dit bestuursakkoord er is, er afspraken over goed bestuur en financieel beheer zijn en de beheersplannen voor de projecten gereed zijn.