Nieuwe CAO rijksambtenaren ondertekend

De vakbonden en minister Ollongren (BZK) hebben op vrijdag 13 juli gezamenlijk een nieuwe CAO voor rijksambtenaren ondertekend. In totaal zullen rijksambtenaren er 7% salaris bij krijgen. De eerste 3% is al ingegaan op 1 juli 2018. Daarnaast hebben de minister en bonden overeenstemming bereikt over een aantal inhoudelijke onderwerpen. Zoals keuze werknemers van het moment waarop vakantiegeld en de eindejaarsuitkering wordt uitbetaald. Ook krijgen werknemers meer invloed op hun roosters.

De ondertekening vond plaats bij het Nationaal Crisis Centrum (NCC). Het werk van rijksambtenaren wordt steeds complexer en voor velen meer 24/7. Het werk bij het NCC is daar een voorbeeld van, maar ook bijvoorbeeld de wegbeheerders van Rijkswaterstaat. 

Ondertekening CAO

“Goede mensen aantrekken en behouden”

Minister Ollongren: “Ik ben heel blij dat er een nieuwe CAO is. Het is een mooi resultaat, meer dan de gemiddelde loonontwikkeling in de markt. Zo profiteren ook rijksambtenaren mee van de economische groei. Het Rijk wil een aantrekkelijke werkgever zijn en goede mensen aantrekken en behouden. Ik ben trots op wat onze mensen doen; van wegenonderhoud tot het innen van belastingen, van terrorismebestrijding tot inspecties in de gezondheidszorg.” 

In totaal 7% salaris erbij

Het vinden van loonruimte was extra ingewikkeld omdat de pensioenpremies dit jaar en komend jaar stijgen. Die stijging moet betaald worden uit de loonruimte en gaat daarmee ten koste van de ruimte voor cao-afspraken.
Per 1 juli zijn de salarissen voor rijksambtenaren 3% omhoog gegaan. Per 1 januari 2019 krijgt men er eenmalig €450,- bruto bij. Per 1 juli komt er 2% bij en per 1 januari 2020 weer 2%. De CAO gaat, met terugwerkende kracht, in per 1 januari 2018 en loopt tot 1 juli 2020.

Loonstijging ruim boven marktgemiddelde

De loonsverhoging ligt een stuk boven de cao-loonstijgingen in de markt die afgelopen kwartaal gemiddeld 1,7% per jaar bedroegen. De CAO geldt voor alle 120.000 rijksambtenaren. De laatste CAO stamt uit 2015. In 2017 is een tijdelijke CAO afgesloten. Op 29 juni had de ministerraad al ingestemd met het onderhandelaarsakkoord. De bonden hebben het daarna voorgelegd aan hun leden en achterbannen. Op 13 juli is de laatste bond akkoord gegaan.

Ondertekening CAO