Bekendmaking verslagen ADR-instanties

In de Europese richtlijn over alternatieve geschillenbeslechting voor consumenten is bepaald dat uiterlijk 9 juli 2018 verslagen over de ontwikkeling en het functioneren van de buitengerechtelijke geschilleninstanties voor consumenten bekend worden gemaakt door de minister voor Rechtsbescherming. In Nederland  gaat het dan om de verslagen van de Huurcommissie,  het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening(Kifid), de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) en de Stichting  Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) .

De verslagen zijn bekend gemaakt door de volgende links:

Huurcommissie: Evaluatie ZBO Huurcommissie

Kifid: Eindrapport evaluatie Kifid

SGC: https://www.wodc.nl/binaries/ob278-volledige-tekst_tcm28-70345.pdf

SKGZ:  https://www.skgz.nl/wp-content/uploads/2018/03/Rapportage-evaluatie-SKGZ-def.pdf