G20: meer inzicht nodig in invloed digitale platforms op bedrijven en consumenten

Het kabinet wil dat de digitale economie concurrerend en eerlijk blijft. Internationaal opererende diensten en platforms hebben daarop een grote invloed. Vertegenwoordigers van de twintig grootste economieën, waaronder staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat, hebben vandaag bij de G20-top in het Argentijnse Salta onder andere afgesproken dat er meer onderzoek naar en inzicht moet komen in de kansen en problemen die de mondiale platformeconomie oplevert voor consumenten, concurrentie en innovatie.

Staatssecretaris Keijzer (EZK): “Het succes van Nederlandse ondernemers wordt in toenemende mate beïnvloed door een relatief kleine internationale groep aanbieders van digitale diensten, data en platforms. De impact daarvan op de economie, op consumenten en vraagstukken over het eigendom en delen van data, zijn nog niet voldoende in kaart gebracht. Het is belangrijk dat de G20-landen, ondanks soms grote verschillen van inzicht tussen de VS, China en de EU over digitalisering, dit nu gaan doen. Zo blijft het in Europa gewenste evenwicht tussen de belangen van ondernemers, consumenten en platforms bestaan.”

Internationale afspraken sluiten aan op Nederland Digitaal

De gemaakte internationale afspraken sluiten aan op de nationale strategie Nederland Digitaal (juni 2018). Daarin stelt het kabinet dat er bijvoorbeeld transparantie moet zijn voor consumenten bij het online zaken doen, zoals over de rechten bij het aankopen via een online platform. Ook pleit het kabinet voor het verantwoordelijk en open delen van data tussen bedrijven en sectoren. Zowel in Nederland als in EU-verband wordt bovendien op dit moment bekeken of het huidige mededingingsinstrumentarium nog voldoet voor de snelle ontwikkelingen in de digitale economie.

Andere onderwerpen op de agenda in Salta waren het ontwikkelen van en (bij)scholing over digitale vaardigheden en de ondervertegenwoordiging van meisjes en vrouwen in ICT en techniek. Ook spraken de G20-bewindspersonen over het realiseren van een wereldwijd toegankelijk en snel internet en internationaal op elkaar afgestemde technologie.

Nederland gastedeelnemer aan G20

Nederland is mondiaal de zeventiende economie en wordt normaal gesproken in de G20 vertegenwoordigd door de Europese Unie. Op uitnodiging van de huidige G20-voorzitter, Argentinië, is Nederland net als in 2017 (Duitsland) als gastdeelnemer toegevoegd aan alle bijeenkomsten.