Benoeming burgemeester Súdwest Fryslân

Mevrouw mr. drs. J.A. (Jannewietske) de Vries wordt de nieuwe burgemeester van Súdwest Fryslân. De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten haar voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 27 september 2018.

Jannewietske de Vries.
Jannewietske de Vries.

Mevrouw De Vries (56 jaar) is lid van de PvdA. Zij was eerder lid van gedeputeerde staten van Fryslân.

Op dit moment is mevrouw M.A. Berndsen-Jansen (D66) waarnemend burgemeester van Súdwest Fryslân.

De gemeente Súdwest Fryslân is per 1 januari 2018 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Súdwest Fryslân en een deel van Littenseradiel.