Benoeming kroonleden SER

Prof. dr. M. (Maarten) Lindeboom, prof. dr. ir. C.J.A.M. (Katrien) Termeer, prof. dr. H. (Halleh) Ghorashi en dr. S.R.A. (Steven) van Eijck worden benoemd tot (plaatsvervangend) lid van de Sociaal-Economische Raad (SER). De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De benoeming geldt voor de resterende duur van de huidige zittingstermijn tot 1 april 2020. 

De kroonleden zijn benoemd vanwege hun expertise op verschillende sociaal-economische terreinen. De heer Lindeboom is hoogleraar economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in gezondheids- en arbeidseconomie, met name de relatie tussen gezondheid en werk. Mevrouw Termeer is hoogleraar bestuurskunde aan de Wageningen Universiteit. Zij richt zich op innovatieve vormen van governance van klimaatverandering en duurzaamheid. Mevrouw Ghorashi is hoogleraar sociologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar onderzoek richt zich op diversiteit en integratie van diverse generaties van migranten en vluchtelingen binnen en buiten organisaties. De heer Van Eijck is fiscaal econoom. Hij vervult op dit moment verschillende maatschappelijke functies. Van Eijck was staatssecretaris van Financiën in het eerste kabinet-Balkenende. 

De SER bestaat voor tweederde uit leden van werkgevers- en werknemersorganisaties en voor een derde uit door de Kroon benoemde leden. De kroonleden zijn deskundigen die tevens als bruggenbouwers tussen werkgevers- en werknemersleden functioneren.