Van Geel verkenner voor proefcasus Eindhoven Airport

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft Pieter van Geel benoemd tot verkenner voor de proefcasus Eindhoven Airport. Van Geel zal leiding geven aan het proces waarbij in nauw overleg met omwonenden, belangenorganisaties, bedrijfsleven en betrokken overheden het komende half jaar maatregelen worden verkend voor een duurzame ontwikkeling van Eindhoven Airport in een gezonde leefomgeving.

Het Rijk, de provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven, de omliggende gemeenten en Eindhoven Airport hebben in de zomer besloten een proefcasus te starten voor de toekomst van Eindhoven Airport. De betrokken partijen hebben voor Pieter van Geel als onafhankelijke verkenner gekozen vanwege zijn brede bestuurlijke ervaring. Van Geel kent de regio Eindhoven goed en is bekend met het luchtvaartdossier.
De proefcasus moet in beeld brengen hoe een toekomstbestendige duurzame luchthaven kan worden ontwikkeld, die een economische meerwaarde heeft en waarbij een betere leefomgeving en luchtkwaliteit een belangrijk uitgangspunt is. Voorwaarde is dat militaire operaties op de vliegbasis Eindhoven niet worden gehinderd.

Van Geel krijgt de opdracht tot een zo breed mogelijk gedragen advies te komen voor de gewenste ontwikkeling van de luchthaven. De inzichten uit de proefcasus zullen ook worden gebruikt voor de Luchtvaartnota 2020-2050, waarin het kabinet volgend jaar de richting aangeeft voor de ontwikkeling van de luchtvaart en luchthavens in Nederland na 2020.

Het pionierswerk in Brabant start op 10 oktober met een brede informatiebijeenkomst in Eindhoven.