Eerste Nationale Toerisme Top

Hoe laten we heel Nederland profiteren van het toerisme én houden we tegelijkertijd rekening met onze leefomgeving. Dat is het centrale thema op de eerste Toerisme Top die vandaag plaatsvindt. De top is een initiatief van de provincie Overijssel en wordt ondersteund door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Tijdens deze Top richten overheden, bedrijfsleven en toeristische organisaties zich op de uitdagingen en kansen voor Nederland in 2030. Het doel is om tot een gezamenlijke aanpak te komen, zodat zo veel mogelijk steden en regio's kunnen profiteren van het groeiende toerisme, nationaal en internationaal.

Groei toerisme biedt kansen

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken & Klimaat): “De aanhoudende groei van het toerisme biedt kansen voor alle ondernemers in dit land. Bij het benutten van die kansen moeten we rekening houden met de bewoners en hun omgeving. We kunnen de 17,9 miljoen buitenlandse toeristen en 24 miljoen Nederlandse toeristen echter niet zomaar herverdelen, of voorkomen dat ze Amsterdam willen zien. We kunnen ze wel verleiden om naar andere plekken te gaan, die minstens even mooi zijn. Deze Nationale Toerisme Top is een belangrijk startpunt en nu is het aan ondernemers, gemeenten en provincies om in actie te komen om iedereen te laten profiteren van deze bloeiende sector.”

Eddy van Hijum, gedeputeerde Economie van provincie Overijssel: “Er is een uitgebalanceerde strategie nodig voor de kwalitatieve ontwikkeling van de vrijetijdseconomie. Daarin moeten we samen optrekken en ook grenzen durven stellen zodat de leefbaarheid en onze kernwaarden zoals ruimte, schone lucht, prachtige landschappen, historische steden niet verder onder druk komen te staan.”

Groei internationaal toerisme vraagt om aanpak

Jos Vranken, directeur NBTC Holland Marketing: “Nederland verwacht richting 2030 in potentie een groei van 50% van het aantal internationale toeristen. Vanuit deze gedachte hebben wij met 120 experts uit verschillende sectoren een eerste aanzet gemaakt op een nieuwe visie op de bestemming Nederland, het zogenaamde Perspectief 2030. Deze visie moet een keerpunt worden voor toeristisch Nederland waarin de focus ligt op balans en bewoners. Bedrijven, bewoners en bestuurders moeten samen aan de slag en investeren in projecten met een gedeeld belang. Zo draagt toerisme bij aan uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken en hebben alle Nederlanders in 2030 profijt van toerisme.”