Benoeming directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie bij EZK

Drs. F.W. (Focco) Vijselaar wordt directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 18 november 2018.

Focco Vijselaar is sinds augustus 2016 directeur Algemene Economische Politiek/Chief Economist bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarvoor was hij directeur Buitenlandse Financiële Betrekkingen bij het ministerie van Financiën. Eerder vervulde hij bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de functie van plaatsvervangend directeur Markt en Consument. Vijselaar studeerde Algemene Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Deze benoeming is tot stand gekomen op basis van de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.