Minister-president spreekt met Oostenrijkse bondskanselier Kurz

Minister-president Rutte heeft in Den Haag gesproken met de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz. Lees hieronder zijn verklaring na afloop van het gesprek.

‘De Oostenrijkse bondskanselier Kurz speelt een zeer actieve rol in Europa tijdens het huidige EU-voorzitterschap van Oostenrijk. Vanavond heb ik in Den Haag met hem gesproken. We hebben elkaar de afgelopen maanden al bij verschillende gelegenheden getroffen, maar het is goed om nu wat langer de tijd te nemen om van gedachten te wisselen. Met het oog op de komende Europese Raad, maar zeker ook op de lange termijn met de vele Europese dossiers die op ons bordje liggen. Nederland en Oostenrijk hebben goede betrekkingen en die willen we gebruiken om samen op te trekken bij deze belangrijke onderwerpen.

Brexit en migratie zijn de twee meest prangende onderwerpen die bij de Europese Raad deze week op de agenda staan. EU-onderhandelaar Barnier zal de laatste stand van zaken in de Brexit-onderhandelingen weergeven en zullen we de voortgang bespreken. Het is goed dat prime minister May vandaag een toelichting heeft gegeven in het Britse Lagerhuis en dat zij helder is over de Britse inzet en over haar wens eruit te komen. Maar uiteindelijk zal er een akkoord bereikt moeten worden aan de onderhandelingstafel.

Ook op het gebied van migratie moeten we de komende tijd knopen doorhakken. We streven naar een integrale EU-aanpak, met zowel sterkere buitengrenzen, ontscheping aan de Noord-Afrikaanse kust en gecontroleerde centra aan de Zuid-Europese kust, als herziening van het gemeenschappelijk asielstelsel. Daarin is het tegengaan van secundaire migratie voor Nederland een prioriteit. Nederland steunt de Europese ambitie om partnerschappen af te sluiten met de belangrijkste herkomst- en transitlanden. En we verwelkomen de Oostenrijkse initiatieven tot een high level forum met de Afrikaanse Unie en een bijeenkomst met de Arabische Liga.

We hebben vandaag ook alvast een blik verder vooruit geworpen. Ook wat dat betreft zitten Sebastian Kurz en ik op veel punten op één lijn.        We willen allebei een sterke monetaire unie, met sterke lidstaten die goed economisch beleid voeren en hun financiële huishouding op orde hebben. Daarnaast willen we een moderne – liefst kleinere – meerjarenbegroting, die de Unie klaar maakt voor het komende decennium. En als we kijken naar de discussie die we straks als EU van 27 landen met elkaar gaan voeren over onze gezamenlijke toekomst, dan zetten onze beide landen in op een Europese samenwerking die concrete resultaten levert. De discussie over de toekomst van de EU moet leiden tot een stevige strategische agenda en niet tot vage toekomstvisies. Nederland en Oostenrijk zullen op constructieve wijze een bijdrage leveren aan het debat.’