Nieuwe burgemeester in Waadhoeke

Mevrouw drs. M.C.M. (Marga) Waanders is benoemd tot burgemeester van de gemeente Waadhoeke. De benoeming gaat in op 30 oktober 2018.    

Mevrouw Waanders (58 jaar) is lid van de PvdA. Zij is momenteel burgemeester van de gemeente Dongeradeel.

De gemeente Waadhoeke is sinds 1 januari 2018 ontstaan uit de voormalige gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menaldumadeel (Menameradiel) en uit een deel van de voormalige gemeente Littenseradiel.

Marga Waanders.
Beeld: Henriette Guest
Marga Waanders.