1,5 miljoen voor Waddengemeenten

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties komt de bewoners van de Waddeneilanden tegemoet via gemeenten met een eenmalige tegemoetkoming van 1,5 miljoen euro. Dit bedrag is bestemd als tegemoetkoming voor de Waddenveren na een verhoging van het tarief als gevolg van aangepaste regelgeving.

Begin oktober is naar aanleiding van een motie in de Tweede Kamer een goed en constructief gesprek gevoerd met eilandbestuurders, over de stijging van de kosten van het vervoer met de Waddenveren. Op basis van dit gesprek is besloten om de bewoners van de Waddeneilanden via de gemeenten voor een bedrag van 1,5 miljoen euro tegemoet te komen. Bewoners ontvangen dit, op basis van het bestaande Waddenconvenant, waarbij is afgesproken dat de eilanden, het Rijk en de provincie bij nieuw beleid, wetten en regelgeving rekening houden met de bijzondere positie van de eilanden. Met de eenmalige tegemoetkoming blijven noodzakelijke voorzieningen, zoals ziekenhuizen en scholen, voor de eilandbewoners goed bereikbaar.