Minister-president Rutte bij P4G-Top in Kopenhagen

Minister-president Rutte heeft vandaag deelgenomen aan de eerste Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 (P4G) Top in Kopenhagen. Hij was daar op uitnodiging van de Deense minister-president Rasmussen. Lees hieronder zijn verklaring na afloop:

‘Samenwerken om klimaatverandering tegen te gaan en duurzame groei te stimuleren: dat staat vandaag centraal op de Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030-Top (P4G) in Kopenhagen. De klimaatopgave kunnen we alleen gezamenlijk aan: burgers, overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en wetenschappers moeten de handen ineenslaan.

Het kabinet streeft een ambitieus klimaatbeleid na. Zowel nationaal als internationaal zetten we in op versnelde actie om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De private sector heeft daarbij een cruciale rol om de transitie te maken naar een duurzame, circulaire en klimaat-slimme economie. In Nederland zien we gelukkig ook dat bedrijven die rol met verve oppakken, omdat ze zich realiseren dat investeren in duurzame productie en nieuwe businessmodellen een slimme keuze is.

Nederland ondersteunt het P4G-initiatief dan ook van harte. Het is belangrijk om publiek-private samenwerking te stimuleren en verder uit te bouwen, onder meer via financiële ondersteuning en het aanbieden van een kennisnetwerk. Die boodschap heb ik vandaag uitgedragen tijdens de P4G-Top.’