Minister-president Rutte bezoekt Heilige Boontjes, Yulius Onderwijs en stadsmariniers in Rotterdam

Minister-president Rutte brengt op woensdag 7 november 2018 een bezoek aan stichting Heilige Boontjes, het Heer Bokel College en de stadsmariniers in Rotterdam.

In de ochtend gaat minister-president Rutte samen met minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid langs bij Koffiebar en -branderij Heilige Boontjes, een initiatief van Stichting Heilige Boontjes die tot doel heeft om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten re-integreren in de maatschappij. De minister-president en minister spreken met de oprichters en een aantal medewerkers van Heilige Boontjes.

Aansluitend bezoekt de minister-president het Heer Bokel College, een school van Yulius Onderwijs, waar voortgezet speciaal onderwijs op niveau HAVO/VWO wordt gegeven aan scholieren met onderwijsbelemmeringen ten gevolge van psychiatrische problematiek.

De minister-president sluit het werkbezoek af bij de Rotterdamse stadsmariniers. Stadsmariniers zijn door het college van burgemeester en wethouders aangesteld om hardnekkige veiligheidsproblemen in bepaalde gebieden, of ingewikkelde problematiek, zoals ondermijning, op te lossen. Door met bewoners, ondernemers en organisaties in gesprek te gaan, mensen en instanties aan elkaar te verbinden en door vinger aan de pols te houden in de wijk en tijdens het werk worden concrete oplossingen gerealiseerd.