Raadsleden kleine gemeenten krijgen hogere vergoeding

Raadsleden in kleine gemeenten met minder dan 24.000 inwoners krijgen een hogere vergoeding. Met terugwerkende kracht worden in 147 gemeenten voor 2442 raadsleden de raadsvergoeding verhoogd vanaf de installatie van de nieuwe gemeenteraden op 29 maart 2018. De verhoogde raadsvergoeding bedraagt 959 euro per maand. Daarmee komt de vergoeding op dezelfde hoogte als die van gemeenten vanaf 24.000 tot 40.000 inwoners. Voor sommige van de 2442 raadsleden betekent dit bijna een verviervoudiging van hun vergoeding.

Beeld: Rob Acket

Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt voor 2018 10 miljoen euro beschikbaar. Structureel komt dit bedrag beschikbaar vanuit het Gemeentefonds.

Minister Kajsa Ollongren: “Het werk van raadsleden is in onze democratie heel belangrijk. Ook raadsleden van kleinere gemeenten zoals Terschelling, Tubbergen en Tholen steken vaak veel tijd in contact met inwoners en bedrijven, werkbezoeken en het controleren van hun colleges. Met een hogere vergoeding blijft het raadswerk in kleinere gemeenten aantrekkelijk. Ook nu gemeenten steeds meer nieuwe taken en opgaven krijgen door decentralisaties. Goede raadsleden zijn om die reden extra belangrijk geworden.”

Eerder bedroeg de vergoeding van raadsleden van kleinere gemeenten tussen de 251 en 618 euro per maand. Gemiddeld besteden raadsleden zo’n 16 uur per week aan hun raadswerk. De meesten hebben hiernaast betaald werk.

BZK heeft voor de verhoging eenmalig bij Voorjaarsnota een bedrag van 10 miljoen euro ter beschikking gesteld.