Nieuwe burgemeester in Veldhoven

De heer M.J.A. (Marcel) Delhez MSc is benoemd tot burgemeester van de gemeente Veldhoven. De benoeming gaat in op 27 november 2018.  

Marcel Delhez

De heer Delhez (51 jaar) is lid van de VVD. Hij is momenteel burgemeester van de gemeente Noord-Beveland.

Op dit moment is mevrouw A.M. Demmers-van der Geest (D66) waarnemend burgemeester van de gemeente Veldhoven.