Verklaring minister Blok over ontwikkelingen Brexit

Het is een goede stap dat er een concept akkoord bereikt is door de onderhandelaars. Veel dank aan de EU onderhandelaar Barnier en zijn team voor het harde werk.

Nederland en de andere 27 EU- lidstaten zullen nu de concept teksten, inclusief de politieke verklaring, nauwkeurig gaan bestuderen. Het verwerken van afspraken over een douane-unie als ‘backstop’ in het terugtrekkingsakkoord vergt nauwkeurige bestudering.

Nederland zal de teksten, zowel terugtrekking als politieke verklaring, toetsen aan de brede Nederlandse belangen. Daarbij zal extra aandacht uitgaan naar de afspraken over gelijk speelveld en visserij.

De Europese Raad zal bijeengeroepen worden zodra de teksten door de EU27 lidstaten bestudeerd zijn.