Vijf winnaars van energieneutrale sportprojecten kunnen aan de slag

Op 20 november zijn de vijf winnaars van de Innovation Challenge Energieneutrale Sportaccommodaties, vanuit het programma Sportinnovator, bekendgemaakt. De innovatieve ideeën voor energiebesparing bij sportaccommodaties hebben groen licht gekregen. Ze ontvangen hiervoor steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om innovatie in de sport te bevorderen. Onderstaande initiatieven krijgen 100.000 euro om het idee in de praktijk door te voeren.

Minister Bruno Bruins: 'Het is mooi dat het recent gesloten sportakkoord zo in de praktijk wordt gebracht door deze vijf initiatieven, op deze manier worden sportaccommodaties ook daadwerkelijk duurzamer en klaar gemaakt voor de energietransitie.'

De indieners van de ideeën zijn:

  • Jellarious (zonnetapijt, dit is een zonnepaneel dat over het kunstgrasveld rolt wanneer er niet gesport wordt).
  • Kuneverda (luchtdrukbatterij, opgewekte energie uit zonnepanelen kan worden opgeslagen).
  • HoCoSto (warmteopslag, in combinatie met zonnecollectoren kan een sportcomplex zelfstandig warmte opwekken).
  • Stored Energy (opslag van energie uit zonnepanelen op daken van sportverenigingen).
  • Techniek in Tuinbouw (energieopwekking vanuit tuinbouw naar het sportveld toe met een oprolbaar zonnepaneel over kunstgrasvelden).

De winnende innovaties richten zich op de uitdagingen voor sportaccommodaties met betrekking tot energiebesparing. Als voorbeeld kunnen kunstgrasvelden helpen bij het opwekken van energie en sportaccommodaties aardgasvrij gemaakt worden door energie- en warmteopslag.

Over Sportinnovator en het Topteam Sport

Het Topteam Sport is opgericht op initiatief van het ministerie van VWS en heeft als doel om sportinnovatie verder op de kaart te zetten. Daarom is het programma de Sportinnovator opgezet, dit vergroot de opbrengst van kennis en innovatie in de sport. Daarbij worden naast de wetenschap en de sport ook nadrukkelijk het bedrijfsleven en overheden betrokken. Door stimulering van deze samenwerking komen nieuwe sportinnovaties tot stand. Kijk voor meer informatie over Sportinnovator op www.sportinnovator.nl.

De 5 winnaars van de innovation challenge voor energieneutrale sportprojecten