Benoeming hoofddirecteur Financiën en Control bij Defensie

Drs. E.A. (Ellen) Bien RC wordt hoofddirecteur Financiën en Control bij het ministerie van Defensie. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 januari 2019.

Ellen Bien is sinds september 2017 directeur Financieel-Economische Zaken bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarvoor werkte ze als consultant bij de Global Financing Facility in support of Every Woman Every Child (GFF), een trustfund bij de Wereldbank. Eerder vervulde zij onder andere de functie van directeur Luchtvaart bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu en van plaatsvervangend directeur Curatieve Zorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Ellen Bien studeerde Bedrijfseconomie aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze ook een postdoctorale opleiding tot register controller volgde. Zij behaalde een master in International Public Policy aan Johns Hopkins University in Washington DC.

De benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.