Overeenstemming Aruba en Nederland over financieel toezicht

Aruba en Nederland hebben overeenstemming bereikt over voortzetting van het financiële toezicht door het College Aruba Financieel Toezicht (Caft) voor een periode van in ieder geval 3 jaar.

Ook zijn in nieuwe begrotingsnormen afgesproken voor de jaren 2019 tot en met 2021 en andere afspraken gemaakt. Dit met het oog op duurzame overheidsfinanciën van Aruba. Voor de gemaakte afspraken verwijs ik naar het protocol.