Benoeming voorzitter Raad voor de rechtspraak

De heer mr. H.C. Naves wordt de nieuwe voorzitter van de Raad voor de rechtspraak. De ministerraad heeft op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming besloten hem voor te dragen voor benoeming. De heer Naves is momenteel lid van de Raad voor de rechtspraak. De benoeming gaat in op 1 januari 2019.

De heer Naves (1959) was in de periode 2013-2018 president van de rechtbanken Gelderland en Amsterdam. Tevens was hij in 2013 president van de rechtbank Oost-Nederland en waarnemend president van de rechtbanken Almelo, Arnhem en Zutphen. Hierbij was hij eindverantwoordelijk voor de splitsing van de rechtbank Oost-Nederland en de totstandkoming per 1 april 2013 van de rechtbank Gelderland en de rechtbank Overijssel. Tussen 2009 en 2012 was Naves president van de rechtbank Breda. Daarvoor was hij onder meer sectorvoorzitter in de rechtbanken Rotterdam en Amsterdam.

De heer Naves volgt mr. F.C. Bakker op als voorzitter van de Raad voor de rechtspraak.